Alternatif Enerji Kullanana Hibe Desteği

alternatif-enerji-kullanana-hibe-destegi.jpg

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı’ğının yeni destek programı kapasamında  tarıma dayalı yatırımlarda alternatif enerji kullanılması durumunda 300.000 TL’ye varan hibe desteği sağlanacak.  Tarımsal ürünlerin işlenme tesisinden, depolanmaya kadar farklı projeleri kapsayan bu destekle, yürürlükte olan lisanssız elektrik yönetmeliğinin beraber uygulamasının yatırımcıya önemli avantaj getirmesi bekleniyor.

Yüzde 50 Destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında “Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar ve tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerine” hibe desteği verilecek. Hibe desteğinden hem tüzel kişiler hem de gerçek kişiler yararlanabiliyor. Proje tutarı üst limitinin tüzel kişilerde 600.000TL gerçek kişilerde ise 150.000 TL olarak belirlendiği programda bu tutarların yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya dönecek.  

Mart ayında değiştirilen yasayla, 500 kilovata (kW) kadar elektriği lisans alma zorunluluğu olmadan üretip, satabilme uygulaması başlatılmıştı. Böylece alternatif enerjiyle tesis kuranlar, hibe almanın yanı sıra, elektrik maliyetlerinde de önemli bir avantaj sağlayacak. 

Amorti Süresi Yarıya İniyor

Normal şartlarda güneş enerjisiyle ilgili bir yatırımın geri dönüş süresinin 7–8 yıl iken hibe desteği sayesinde bu süre yarıya inmiş olacak. Tarımdaki en büyük maliyet kalemlerinin gübre ve elektrik olduğu düşünüldüğünde yeni uygulama ile yatırımcılar önemli bir maliyet avantajı sağlayacak. 

Tarım yatırımcısı kendi elektriğini kendi üretme imkanına sahip olmanın yanı sıra ürettiği elektriğin fazlasını devlete satabilecek. Bu durum karlılığı da olumlu etkileyecek. Hibe desteği ile maliyetleri nedeniyle hayata geçirilemeyen tarım projelerinin de hayat bulması bekleniyor.     

Hangi Faaliyetler Destek Kapsamında?

 

Bu destekten yararlanmak isteyen girişimcilerin tarımsal faaliyette kullanmak üzere bulunduğu bölgenin şartlarına uygun alternatif enerji kaynağını belirleyerek elektrik üretim tesisi kurması gerekiyor. Örneğin Ege bölgesinde rüzgar ve jeotermal kaynaklar kullanılabilirken, Akdeniz’de güneşlenme süresinden dolayı güneş panelleri tercih edilebilir. Hibenin verilebilmesi için üretilen elektriğin tarımsal faaliyette kullanılması gerekiyor. Örneğin seranın ısıtılması ve ışıklandırılması gibi doğrudan tarım ürünü üretime yönelik yatırımların yanı sıra üretim tesisi, paketleme tarımsal üretim tesisi, soğuk hava depoları, işleme tesisleri gibi yatırımlar da bu destekten yararlanabiliyor.    

25 Yıl Ömrü Var

 

100 kW kurulu güce sahip bir tesisin yıllık fatura bedeli yaklaşık 50.000TL. Bu elektriğin güneşten elde edilmesi durumunda 100 kW’lik bir güneş tesisi için ödenmesi gereken rakam yaklaşık 350.000TL. 25 yıl kullanım ömrü olan bu sistem, yaklaşık 7 yılda kendini amorti ediyor. Tesisin hibeyle kurulması durumunda ise bu süre yarıya iniyor.

scroll to top