Yeni Türk Ticaret Kanununda işte bunlar olacak

yeni-turk-ticaret-kanununda-iste-bunlar-olacak.jpg

Bileşik faiz uygulamasına son verilecek. Bir kimsenin hayatı bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller  üzerine sigorta ettirilebilecek.

Meslekleri gereği bir hata yapıp, tazminat talebiyle karşılaşacağını  düşünen kişilerin düzenleyeceği sözleşmelerle ilgili olarak, “sorumluluk  sigortaları” kavramı Türk hukukuna ilk defa girdi.

Başkalarını veya mallarını ve fiyatlarını, yanıltıcı, incitici ve  kötüleyici beyanlar, karşılaştırmalı ve aşırı reklamlar, paye, diploma veya ödül  almadığı halde bunlara sahipmiş gibi hareket etme, rekabeti bozucu satış  yöntemleri, haksız rekabet sayılacak.

İş yerine yanıltıcı şekilde, “Paris’ten  diplomalı terzi”, “Christian Dior’un kalfası”, “Ödüllü çevirmen” gibi sahte  belge asarak haksız rekabet yaratanlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ticari işletmesi, malları, iş ürünleri, faaliyeti, fiyatları, stokları,  satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında, “gerçek dışı veya  yanıltıcı” açıklamalarda bulunmak suç sayılacak.

İşletmeler, rekabette öne  geçmek için “sezon sonu” indirimi diye hiç bitmeyen kampanyalarla tüketiciyi  yanıltamayacak.

“Yüksek kalite, düşük fiyat” sloganıyla mağazaya çekilen müşterilere,  reklamı yapılan ürünlerin yerine, ucuzluk uygulanan başka mallar verilerek  tüketiciler aldatılamayacak. Müşteri, malın gerçek değeri konusunda yanıltılamayacak.

Kooperatifler ticaret şirketi sayılacak. Ticaret şirketleri; kolektif,  komandit, anonim, limited şirketler ile kooperatiflerden oluşacak.

Şirketler, elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul  toplantılarını yapabilecek.

Müşterinin karar  verme özgürlüğüne, hediyelerle etki edilemeyecek. Saldırgan satış teknikleriyle müşterinin karar verme özgürlüğü  kısıtlanamayacak.Evin kapısına (kapıdan) gelerek veya yoldan çevirerek yapılan satışlar, saldırgan satış yöntemi olarak değerlendirilecek.

Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu; kolektif,  komandit, limited ve anonim şirketlerde de ortaklar kurulu ve genel kurul  toplantıları on-line gerçekleştirilebilecek.

On-line toplantı sistemiyle anonim  şirketlerde genel kurula katılım, öneride bulunma ve oy verme; hukuksal açıdan,  fiziki katılımla aynı sonuçları doğuracak.

Şirketlerin elektronik ortamda  toplantı yapabilmelerinin esas ve usulleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca  çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini  oluşturmayan veya “bilgi toplumu” hizmetlerine özgülemeyen şirket yöneticileri,  6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Küçük  ölçekli işletmelere ise internet sitesi kurmaları için 1 yıl süre verilecek.

Karşılığı bulunmayan çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan  bedelinin yüzde 10’unu ödemekle yükümlü olacak; ayrıca hamilin bu yüzden uğradığı  zararı tazmin edecek.

scroll to top