Geri ödemesiz hibe desteklerinden haberdar mısınız?

geri-odemesiz-hibe-desteklerinden-haberdar-misiniz-.jpg

Peki Avrupa Birliği Hibelerinden Başka Ülkemiz içerisinde başvurabileceğiniz HİBE Fonları olduğunu biliyormusunuz?

Avrupa Birliği Hibe Desteklerinden Faydalanmak isteyen kuruluşların öncelikle ülkemizdeki yerel HiBE Fonlarından yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Bu HİBE Fonlarındaki amaç kuruluşları Avrupa Birliği Fonları için hazırlamak ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır. Fonları bir merdivenin basamakları gibi düşünmek gerekir. HİBE Fonlarından yararlanmak isteyen kuruluşlar merdivenin ilk basamağı olan Ülke içindeki yerel HİBE desteklerinden yararlanmadan, ikinci, üçüncü basamaktaki Avrupa Birliği Hibe Desteklerinden yararlanma yoluna gittiklerinde zorlanmaktadırlar.

Peki Ülkemizde bulunan yerel Fon imkanları nelerdir?

Ar-Ge Destekleri noktasında, TÜBİTAK Kurumu sektör ayrımı yapmaksızın yenlik çalışması yapan işletmeleri uzun yıllardır desteklemektedir. Ülkemizdeki büyük sanayi kuruluşları bu destekleri her sene pek çok projeyle almaktadırlar. Ancak KOBİ ler bu desteklerden yeterli oranda yararlanamamışlardır. İşte bu nedenle 2007 yılından itibaren TÜBİTAK kurumu yalnızca KOBİ ölçeğindeki ( 250 kişiden az çalışanı ve 25 Milyon YTL den az varlık ve cirosu olan işletmeler) işletmelerin yararlanabileceği KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMINI yürürlüğe koymuştur.

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI ile, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Yeni ürün yalızca dünyada hiç olmayan bir ürün değil, dünyada başka ülkelerde olup, ülke içinde olmayan bir ürün ve hatta rakip işletmelerde olup kendi firamızda olmayan bir ürün de olabilir.Bu Program KOBİ’ lere proje odaklı gerçekleştirecekleri Ar-Ge harcamaları için %75 e varan oranlarda geri ödemesiz HİBE desteği sağlamaktadır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Program kapsamında desteklenen projenin personel giderleri, seyahat giderleri, alet,teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, malzeme , sarf giderleri, hizmet alımı ve danışmanlık alımı giderleri, Ar-Ge hizmeti alımı giderleri ve Türk Patent Enstitüsü Tescil giderleri desteklenmektedir.

Diğer Bir yerel HİBE Desteği ise Tarımsal ve Hayvansal üretim ile Tarımsal ve Hayvansal Sanayiye yöneliktir.

Tarım Bakanlığı KIRSAL KALKINMA PROGRAMI adı altında 2006 yılından itibaren senede bir veya iki kez HİBE desteği vermektedir. Destek iki temel gruptadır.
Birinci Grup Tarımsal ve Hayvansal Sanayidir. Bu noktada 500.000 YTL tutarına kadar gerçekleştirilecek yatırımlar %50 HİBE olarak desteklenmektedir. Destek konusu tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, anbalajlanması ve depolanmasıdır. Yatırımlar yeni yatırım şeklindede olabilir, kapasite artırımı şeklindede olabilir.
İkinci Grup ise Tarımsal üretim yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik Makine- Ekipman Desteğidir. Burada da 100.000 YTL yi geçmeyen makine-ekipman alımları %50 oranında HİBE olarak desteklenmektedir.Bu kapsamda Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları, Balyalama makinesi alımları, Silaj makinesi alımları,İşlemesiz tarım makineleri alımları, Bahçe el traktörü ve ekipmanları alımları, Rüzgar makinesi ( pervanesi ) alımları, File sistemi kurulması,Yem hazırlama araçları, Sap parçalama makinesi alımları,Otomatik sap toplamalı saman makinesi alımları,Kanola hasat aparatı alımları,Mısır hasat tablası alımları,Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları,Pülverizatör alımları,Lazerli tesviye aleti alımları,Sıkmalı çayır ve yonca biçme makinesi alımları desteklenmektedir. Bunun dışında Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımlarını içeren yatırımlar da 200.000 YTL yi geçmeyen bütçeli alımlar olmak üzere %50 oranında eş finansman olarak HİBE şeklinde desteklenmektedir.

Tüm bu yerel HİBE desteklerinden yararşlanmak isteyen işletmeler ve kişiler, desteği veren kuruluşların yönetmeliklerine, mevzuatlarına ve şartnamelerine uygun projeler hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
İşletmeler bu bürokratik süreçlerden çekindikleri ve sıkıldıkları için bu tür fırsatlardan yararlanamamaktadırlar.

Küresel anlamda ekonomilerin ve sektörlerin sıkıntı yaşadığı bu günlerde bu tür geri ödemesiz HİBE fırsatlarından yararlanmayan işletmeleri zor günler beklemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top